top of page

Dr. Luc Van Doorne

Mond-kaak-aangezichtchirurgie

Dokter Luc Van Doorne is mond-, kaak- en aangezichtschirurg binnen “Het Tandplein” te Brugge. Daarnaast is hij consulent in zijn vak MKA op de afdeling plastische heelkunde van het Universitair ziekenhuis te Gent.

Hij behaalde zijn diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde 1989 (RUG Gent) en Licentiaat in de tandheelkunde 1992 (VUB Brussel) en specialiseerde zich nadien in de mond-, kaak-en aangezichtschirurgie met een aanvullend Fellowship in Nancy 1994
(Frankrijk) voor de behandeling van cranio-faciale afwijkingen onder Prof. dr. M. Stricker. Gedurende de periode van 1992 tot en met 1996 was dr. Van Doorne lid van het Schisisteam in het UZ Brussel. Daar leerde hij het vak om patiënten met gespleten lip en open verhemelte te behandelen. Hij kreeg zijn erkenning als mond-, kaak- en aangezichtschirurg in 1996.

In 1996 startte dr. Van Doorne Luc de dienst mond-, kaak-aangezichtsheelkunde binnen het AZZENO (vroeger VZW gezondheidszorg Oostkust) op de campussen Knokke-Blankenberge-Maldegem. In 2022 bereikte hij samen met het beheer en de directie een akkoord om de dienst over te dragen.

Vanaf 2003 tot 2022 was dr. Van Doorne werkzaam binnen de Cosmipolis Clinic te Brugge waar hij samen met de lokale plastisch chirurgen tal van heelkundige ingrepen heeft verricht.

In 2010 behaalde dr. Luc Van Doorne het Europees diploma mond-, kaak-en aangezichtschirurgie en werd zo Fellow van de European Board of Oral-Maxillo-Facial Surgery.

Gedurende de periode van 2010 tot 2015 participeerde dr. Van Doorne Luc mee aan het Universitair en Humanitair project onder leiding van prof. dr. Hubert Vermeersch en prof. dr. Christiane Van Lierde ter behandeling van patiënten met gespleten lip en verhemelte, dentogene tumoren (o.a. Ameloblastomen) en traumatische kaakgewrichtspathologie (ankylose) in Uganda.

Op 03/02/203 promoveerde dr. Luc Van Doorne aan de Universiteit Gent met zijn PhD “Doctoraat in de gezondheidswetenschappen” getiteld “OVERDENTURE REHABILITATION WITH MINI DENTAL IMPLANTS IN ATROPHIC JAWS”

(Promotoren: prof.dr. Hugo De Bruyn, prof.dr. Hubert Vermeersch, prof.dr. Gert Meijer).

Zijn doctoraatsthesis maakt hem in België de expert op het vlak van gebitsherstel met mini implantaten. Deze minimaal invasieve chirurgische techniek maakt het mogelijk een implantaatbehandeling aan te bieden bij patiënten met botvolume defecten waarbij geen
standaard diameter kunnen worden geplaatst. Zodoende zijn belastende bot reconstructieve ingrepen overbodig.

Sinds juni 2024 bekwam hij een internationaal patent op zijn uitvinding “VD CLIC BAR” een baanbrekend concept om vroegtijdig mini implantaten na plaatsing te kunnen belasten of het kauwen met de nieuwe vaste tanden kort na de ingreep mogelijk te maken.

Dr. Luc Van Doorne heeft een zeer ruime ervaring in de mond-,kaak- en
aangezichtsheelkunde maar is vooral gespecialiseerd in een compleet gebitsherstel in een zo kort mogelijke behandelperiode. Hij maakt daarbij gebruik van de nieuwste 3D technologie binnen zijn een eigen ontwikkeld 3D tandtechnisch labo met 3D-printer en 3D-freesmachine.

U kan natuurlijk ook terecht bij dr. Luc Van Doorne voor klassieke dento-alveolaire heelkunde (mondheelkunde) of orthognatische heelkunde (kaakcorrecties), problemen met het kaakgewricht, snurkstoornissen en slaapapneu.

De grotere ingrepen onder algemene anesthesie worden binnen het UZ Gent uitgevoerd, samen met het team van MKA (dr. Renaat Coopman, dr. Matthias Ureel, dr. Benjamin Denoiseux, dr. Lisa Decock).

Er wordt gestreefd naar een patiëntgerichte aanpak door middel van een goed gesprek waarin de hele procedure veelvuldig uit de doeken wordt gedaan en er een uitgebreide mogelijkheid is tot het stellen van vragen.

bottom of page