top of page

Dr. Luc Van Doorne

Mond-kaak-aangezichtchirurgie

Dokter Luc Van Doorne is mond-, kaak- en aangezichtschirurg.
Daarnaast is hij consulent in zijn vakgebied op de afdeling plastische heelkunde van het Universitair ziekenhuis te Gent.
Hij behaalde zijn diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde (RUG Gent ) en Licentiaat in de tandheelkunde (VUB Brussel) en specialiseerde zich nadien in de mond-, kaak-en aangezichtschirurgie met een Fellowship in Nancy (Frankrijk) voor cranio-Faciale heelkunde onder Prof. dr. M. Stricker. Gedurende de periode van 1992 tot en met 1996 was dr. Van Doorne lid van het Schisisteam in het UZ Brussel. Daar leerde hij het vak om patiënten met gespleten lip en open verhemelte te behandelen.
Hij kreeg zijn erkenning als mond-, kaak- en
aangezichtschirurg in 1996.
In 1996 startte dr. Van Doorne Luc de dienst mond-, kaak-aangezichtsheelkunde binnen het AZZENO (vroeger VZW gezondheidszorg Oostkust) op de campussen Knokke-Blankenberge-Maldegem. In 2022 bereikte hij samen met het beheer en de directie een akkoord om de dienst over te dragen.
Vanaf 2003 tot 2022 was dr. Van Doorne werkzaam binnen de Cosmipolis Clinic te Brugge waar hij samen met de plastisch chirurgen tal van heelkundige ingrepen heeft verricht. Een heelkundige ingreep onder volledige verdoving is daar nog steeds mogelijk.

In 2010 behaalde dr. Luc Van Doorne het prestigieuze Europees diploma mond-, kaak-en aangezichtschirurgie en werd zo Fellow van de European Board of Oral-Maxillo-Facial Surgery.
Gedurende de periode van 2010 tot 2015 participeerde dr. Van Doorne Luc mee aan het Universitair en Humanitair project van prof. dr. Hubert Vermeersch en prof. dr. Christiane Van Lierde ter behandeling van patiënten met gespleten lip en verhemelte, dentogene tumoren (o.a. Ameloblastomen) en traumatische kaakgewrichtsvergroeing (ankylose) in Uganda.

Ondertussen finaliseert dr. Luc Van Doorne zijn “Doctoraat in de gezondheidswetenschappen” (promotor prof.dr. Hugo De Bruyn en co-promotor prof.dr. Hubert Vermeersch (UZ Gent) en Gert Meijer (Radboud UMC Nijmegen) waarbij hij reeds 4 internationale A1 publicaties als 1e auteur op zijn naam heeft staan.
Dr. Luc Van Doorne heeft een zeer ruime ervaring in de mond-,kaak- en aangezichtsheelkunde maar is vooral gespecialiseerd in de complete gebitsrehabilitatie met implantaten en in het plaatsen van zirkonium of porseleinen implantaten. Hij maakt daarbij gebruik van de nieuwste 3D technologie voor implantaat gedragen gebitsherstel binnen zijn een eigen ontwikkeld 3D tandtechnisch labo met 3D-printer en 3D-freesmachine.

U kan natuurlijk ook terecht bij dr. Luc Van Doorne voor klassieke dento-alveolaire heelkunde (mondheelkunde) of orthognatische heelkunde (kaakcorrecties), problemen met het kaakgewricht, snurkstoornissen en slaapapneu.
Er wordt gestreefd naar een patiëntgerichte aanpak door middel van een goed gesprek waarin de hele procedure veelvuldig uit de doeken wordt gedaan en er een uitgebreide mogelijkheid is tot het stellen van vragen.

bottom of page